Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BQL Khu KTCK tỉnh Lai châu

Phần 1. Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam

Phần II. Lĩnh vực quản lý công.

1.Lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa

- Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam: 15/26 TTHC.

2. Lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa liên thông

- Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam: 8/26 TTHC.

- Lĩnh vực xây dựng: 4/4 TTHC.

- Lĩnh vực đất đai: 3/3 TTHC.

- Lĩnh vực thương mại quốc tế: 02/02 TTHC.

Ngày 08/7/2016, UBND tỉnh Lai Châu đã ký Quyết định số 846/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKTCK MÙ LÙ THÀNG
Địa chỉ: huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213.3911.369; Fax: 0213.3911.378
Email: hcth.ktck.laichau@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Thái Sơn - Trưởng Ban biên tập
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này