Trang chủ Công tác CCHC Thủ tục hành chính

Dịch vụ công trực tiếp mức độ 1, 2 và 3
(Ngày đăng :02/04/2018 12:53:42 CH)

(laichau.gov.vn) 1.Lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa

- Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam: 15/26 TTHC.

2. Lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa liên thông

- Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam: 8/26 TTHC.

- Lĩnh vực xây dựng: 4/4 TTHC.

- Lĩnh vực đất đai: 3/3 TTHC.

- Lĩnh vực thương mại quốc tế: 02/02 TTHC.

  1. Danh mục các TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa

  STT

  Tên TTHC

  Mức độ cung ứng dịch vụ

  I

  Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

   

  1.  

  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

  1,2,3

  1.  

  Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  1,2,3

  1.  

  Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

  1,2,3

  1.  

  Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

  1,2,3

  1.  

  Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

  1,2,3

  1.  

  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  1,2,3

  1.  

  Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  1,2,3

  1.  

  Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

  1,2,3

  1.  

  Giãn tiến độ đầu tư

  1,2,3

  1.  

  Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

  1,2,3

  1.  

  Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

  1,2,3

  1.  

  Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

  1,2,3

  1.  

  Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

  1,2,3

  1.  

  Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương

  1,2,3

  1.  

  Cung cấp thông tin về dự án đầu tư

  1,2,3

  2. Danh mục các TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông

   

  STT

  Tên TTHC

  Mức độ cung ứng dịch vụ

  I

  Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam

   

  1.  

  Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

  1,2

  1.  

  Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

  1, 2

  1.  

  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

  1, 2

  1.  

  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

  1,2

  1.  

  Chuyển nhượng dự án đầu tư

  1,2

  1.  

  Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư

  1,2

  1.  

  Quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý

  1,2

  1.  

  Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ban quản lý

  1,2

  II

  Lĩnh vực xây dựng

   

   

  Cấp giấy phép xây dựng

  1,2,3

   

  Cấp lại giấy phép xây dựng công trình

  1,2

   

  Gia hạn giấy phép xây dựng công trình

  1,2

   

  Điều chỉnh giấy phép xây dựng

  1,2

  III

  Lĩnh vực đất đai

   

   

  Giao đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế cửa khẩu không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư.

  1,2,3

   

  Giao đất, cho thuê đất trong Khu kinh tế cửa khẩu không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư.

  1,2,3

   

  Gia hạn sử dụng đất trong khu kinh tế cửa khẩu.

  1,2

  IV

  Lĩnh vực thương mại quốc tế

   

   

  Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  1,2

   

  Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  1,2

   

 

Tin liên quan

Quyết Định số 615/QĐ-UBND (27/03/2019 4:37:11 CH)

Nội dung chi tiết của từng thủ tục hành chính theo Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 14/06/2018 của UBND tỉnh Lai Châu(27/03/2019 3:52:20 CH)

Dịch vụ công trực tiếp mức độ 1, 2 và 3(16/10/2017 10:21:26 SA)

Thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ, hủy bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng(18/07/2016 2:40:14 CH)

Tin mới nhất

Sức hút Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng(08/04/2019 8:53:36 SA)

Quyết Định số 615/QĐ-UBND (27/03/2019 4:37:11 CH)

Nội dung chi tiết của từng thủ tục hành chính theo Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 14/06/2018 của UBND tỉnh Lai Châu(27/03/2019 3:52:20 CH)

Dịch vụ công trực tiếp mức độ 1, 2 và 3(16/10/2017 10:21:26 SA)

Mời tham gia Hội thảo chuyên đề, đề án mở rộng và phát triển khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng(02/04/2018 12:36:36 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ KKTCK MÙ LÙ THÀNG
Địa chỉ: huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213.3911.369; Fax: 0213.3911.378
Email: hcth.ktck.laichau@gmail.com
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Thái Sơn - Trưởng Ban biên tập
Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này